Welkom by AMEN AKADEMIE se webwerf!


DIE AMEN VISIE

 • Die verkondiging van die groot opdrag soos gegee in Matteus 28:19-20 "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld."
 • Toerusting vir weergeborenes om vissers van mense te word.
 • Om die wat in gevangeneskap van dwelms, New Age en Okkulte, vrylating te ken in die Naam van Jesus Christus. "DIE Gees van die Here Here is op My, omdat die Here My gesalf het om ’n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ’n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;" Jesaja 61:1


DIENSTE:


AMEN Akademie bied die volgende dienste aan die publiek:
 • Die verskaffing van berading aan individue, gesinne en paartjies, besighede.
 • Opleiding - (Sertifikaat, Diploma, Graad, Meesters)
 • Eredienste en eendag seminare
 • Dienste en insiggewende toesprake (oor die okkulte, dwelms, bevryding, geestelike oorlogvoering en baie meer)


DOELWITTE

 • Omgeegroepe
 • Nasorg
 • Voltydse sendelinge in die veld
 • Om mense toe te rus om aktief in hulle eie gemeente te word
 • Krisis Sentrum
 • Eie kampterrein